ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ..ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

                               
  Μουσική  και  Μαθηματικά
Η σύνδεση των μαθηματικών και της μουσικής, γεννήθηκε από τον Πυθαγόρα που ήταν Μαθηματικός και Φιλόσοφος- Ιδρυτής της Πυθαγόρειας σχολής σκέψης- στην αρχαία Ελλάδα πριν από 26 αιώνες. Για τον Πυθαγόρα η μουσική και τα μαθηματικά γίνεται άσκηση, με σκοπό την υπέρβαση των σωματικών περιορισμών και την κάθαρση της ψυχής.
Η Θεωρία των Αριθμών, είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του Πυθαγορισμού. ‘’Τα αντικείμενα είναι αριθμοί ή μοιάζουν με αριθμούς ‘’. Η σχέση μεταξύ δύο αριθμών, αυτό δηλαδή που ονομάζεται σήμερα στην αριθμητική και στη γεωμετρία Λόγος, στη μαθηματική θεωρία της μουσικής του Πυθαγόρα ονομάζεται: ‘’Διάστημα ‘’.
Στη θεωρία της μουσικής, η λέξη διάστημα είχε διπλή σημασία. Αφενός, ήταν η αριθμητική σχέση με την οποία εκφραζόταν ο λόγος του μουσικού διαστήματος και αφετέρου ήταν το ‘’ τμήμα ευθείας ‘’η απόσταση δηλαδή μεταξύ δύο σημείων. Ο Πυθαγόρας ήταν αυτός που πρώτος έθεσε τις βάσεις της επιστήμης της μουσικής με μια επιστημονικά θεμελιωμένη θεωρία της μουσικής.
Ανακάλυψε μια σχέση απόλυτα σταθερή ανάμεσα στο μήκος των χορδών της λύρας και των βασικών συγχορδιών. Οι ειδικοί ερευνητές θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι πως ο ίδιος και οι μαθητές του εντρύφησαν στη σχέση της μουσικής και των αριθμών μελετώντας το αρχαίο όργανο ‘’μονόχορδο’’.
Το Μονόχορδο -όργανο με μία χορδή- χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των μαθηματικών σχέσεων των μουσικών ήχων. Πολλοί μεγάλοι μαθηματικοί εργάστηκαν  για τον υπολογισμό των μουσικών διαστημάτων, όπως ο Αρχύτας, ο Ερατοσθένης ο Δίδυμος κ.α. Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι μόνο οι ακριβείς μαθηματικές σχέσεις έδιναν αρμονικούς ήχους. Οι ακέραιοι και τα κλάσματα, ελέγχουν όχι μόνο τον άψυχο αλλά και τον έμψυχο κόσμο μέσω της μουσικής.
Ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του, διαμόρφωσαν φιλοσοφικές αρχές που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των μαθηματικών, της μουσικής και της δυτικής φιλοσοφίας. Η πραγματικότητα- συμπεριλαμβανομένης της μουσικής και της αστρονομίας- είναι στο βαθύτερο επίπεδό της μαθηματικής φύσης. Ο χωρισμός και καθορισμός των μουσικών διαστημάτων που πέτυχε ο Πυθαγόρας, ήταν τεράστιας σημασίας επίτευγμα τόσο για τη μουσική και τη θεωρία της όσο και για τα μαθηματικά και ο υπολογισμός του, έδωσε την ευκαιρία να κατασκευαστούν μουσικά όργανα με μεγαλύτερη ακρίβεια από πριν.
Ακόμα και σήμερα υπολογίζουμε μαθηματικά τα μουσικά διαστήματα, τα οποία βέβαια έχουν διαφοροποιηθεί από τότε.

                                                           Ράνια Τσοχατζή

About Unknown

Από το Blogger.