μουσική

Η Επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο

Η μουσική εισχωρεί στα αυτιά του ανθρώπου,δημιουργεί ερεθίσματα που ταξιδεύουν από τα ακουστικά νεύρα στο θάλαμο του εγκεφάλου και δημιουργεί συναισθήματα.Η συνεχής ακρόαση του ίδιου είδους μουσικής ή η ενεργός σμμετοχή στη δημιουργία και την εκτέλεση,μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια μόνιμη αλλαγή στο άτομο,επηρεάζοντας τη σχέση του με τον έξω κόσμο,τους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον.
Ο Πλάτωνας υποστήριζε ότι η μουσική έχει ηθοπλαστική δύναμη και υποδείκνυε το ρόλο της στην ανατροφή μιας γενναίας και ηρωικής προσωπικότητας-στηρίγματος του κράτους-.Κατά τη γνώμη του Πλάτωνα,η μουσική της απόλαυσης αποσταθεροποιούσε τη σύνδεση του ανθρώπου και της κοινωνίας και αυτό αποτελούσε την αρχή της ηθικής και σωματικής κατάπτωσης,που οδηγεί σε διαφόρων ειδών ασθένειες.
Ο Αριστοτέλης στο έργο του’’Πολιτικά’’υποστηρίζει ότι η ικανότητα της μουσικής να επιδρά στις ψυχικές καταστάσεις των ακροατών είναι συνδεδεμένη με την προσομοίωση με τον ένα ή τον άλλο χαρακτήρα.Οι μουσικοί τόνοι διαφέρουν ο ένας από τον άλλο,έτσι κατά την ακρόαση εμφανίζονται σε μας διαφόρων ειδών διαθέσεις και δεν συμπεριφερόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο σε κάθε έναν από αυτούς.
Έρευνες του Dogiel αναφέρουν ότι οι άνθρωποι και τα ζώα ανταποκρίνονται σε μουσικά και ακουστικά ερεθίσματα,αντίστοιχα με μεταβολές στην κυκλοφορία του αίματος,την πίεση και την καρδιακή συστολή.
Οι Gabrielsson και Lindstrom [2001],πραγματοποίησαν μια έρευνα σχετικά με τις αντιδράσεις ανθρώπων που είχαν μία ισχυρή μουσική εμπειρία.Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η πιο συχνή αντίδραση ήταν τα δάκρυα.Αμέσως μετά ακολουθούσαν το ρίγος και το ανατρίχιασμα,η εφίδρωση,το αίσθημα κρύου,η χαλάρωση,η αλλαγή της αναπνοής,η αύξηση του καρδιακού ρυθμού η μυϊκή ένταση.
Σύμφωνα με ‘’τη θεωρία της διέγερσης’’,η μουσική προκαλεί συναισθήματα στους ακροατές ανάλογα με αυτά που η ίδια εκφράζει. Η χρήση ορισμένων ειδών μουσικής σε θρησκευτικές και θεραπευτικές τελετουργίες προκειμένου να οδηγηθεί κανείς σε κατάσταση έκστασης,είναι γνωστή από την αρχαιότητα.
Η έκσταση μπορεί να προκληθεί όταν παίζονται ταυτόχρονα πολλά επαναλαμβανόμενα ρυθμικά μοτίβα για μεγάλο χρονικό διάστημα.Μουσική που μπορεί να οδηγήσει σε έκσταση συναντάται σε όλους τους πολιτισμούς.
Ο Farnsworth [1969],υποστηρίζει ότι η επίδραση της μουσικής είναι μεγαλύτερη όταν αυτή έχει κάποιο νόημα για τον ακροατή.Δηλαδή,μια σύνθεση μπορεί να προκαλέσει μια σειρά επιδράσεων σε ένα άτομο που ασχολείται με τη μουσική και τελείως διαφορετικές σε κάποιο άλλο που δεν έχει μουσική κλίση.Καθοριστικοί είναι και οι φυσικοί  παράγοντες.Παράδειγμα,οι ακουστικές συνθήκες,η ζωντανή μουσική,η ηχογραφημένη μουσική,ο χώρος,η θέση του ακροατή,οι καιρικές συνθήκες κ.α.
Οι σωματικές επιδράσεις της μουσικής άρχισαν να μελετώνται από τα τέλη του 19ου αιώνα,με την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών και της φυσιολογίας.

                                                           Ράνια Τσοχατζή

About Unknown

Από το Blogger.